EDR Bedrijfstoetsing

‘Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V.. EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een
advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen
ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming.
EDR Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en
contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het
gebruik van uw persoonsgegevens door EDR Bedrijfsinformatie: zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Delen